Inici

Informació docent  
  HORARIS ASSIG. COL·LECTIVES CURS 17-18 
 Horaris Escola de Música 17-18
 Horaris Grau Professional 17-18


Proves Accés Grau Professional - Escola de Música
 
  NORMATIVA PROVA D’ACCÉS A GP 2017-2018
 Resolució ENS/407/2017 sobre les proves
 Ordre EDU/31/2009 sobre l’organització de les proves
CONTINGUT PROVES D’ACCÉS A GP 2017-2018
 Orientacions prova d’accés a 1r (2016-17)
Orientacions lectura a vista (piano)
 Criteris d’avaluació de l’apartat de cançó
 Exemple 1 de llenguatge, audició i cant coral
 Exemple 2 de llenguatge, audició i cant coral

Informació matrícula Curs 2017-2018
 
  MATRÍCULA CURS 2017-2018
 Informació Matrícula 2017-2018
MODELS SOL·LICITUDS FRACCIONAMENT 
 Sol·licitud fraccionament pagament matrícula

 Sol·licitud de domiciliació bancària